Contact details

Latest news

Kraftbolag tar över The Node Pole

Oct 19th, 2016   In the media


Vattenfall och Skellefteå Kraft tar över offentligt ägda The Node Pole och skalar upp försöken att locka elintensiv industri till norra Sverige. | Read more…