Contact details

Latest news

Tysk fordonsjätte väljer Sverige – Lägger ’superdatatjänster’ hos Fortlax i The Node Pole

Mar 23rd, 2016   Press release


[The Node Pole; 2016-03-23] Svenska datacenterföretaget Fortlax, beläget i Piteå och inom datacenterregionen The Node Pole, bekräftar idag att man ingått ett partnerskap såsom leverantör av så kallade superdatatjänster till BMW Group. Arbetet med att skräddarsy och inrätta lösningar till BMW Group startar omedelbart. Dagens nyhet kan ses i skenet av ett globalt skifte gentemot en ökad molnhantering av både datalagrings- och databeräkningstjänster.

[Press release also available in English and German]

Globala konkurrensen är knivskarp när nu de internationella storföretagen i allt ökande utsträckning outsourcar sina datahanteringsbehov till externa molntjänster. Datacentermarknaden är i snabb tillväxt och spås dubblas i storlek under de nästkommande åren – samtidigt som konkurrensen om datahanteringen blir allt hårdare. 200 nya megadatacenter prognostiseras byggas runtom i Europa till och med år 2020.

En svensk aktör som tar upp i matchen om de internationella storkunderna är datacenteraktören Fortlax från Piteå. Företaget tog över Försvarets radioanstalts lokaler 2004 och har alltsedan dess utvecklat ett globalt konkurrenskraftigt datahanteringserbjudande, byggt på 100 procent förnyelsebar energi från vatten- och vindkraft – och med högsäkerhetsklassning. Företaget har idag ett 400-tal kunder; allt från myndigheter och storbolag till små och medelstora företag som i allt ökande utsträckning lägger ut sina databehov för en säker och smidig extern hantering.

Ett av dessa företag är den tyska fordonjätten BMW Group, som nu efter en mycket noggrann selekteringsprocess av både region och av leverantör har landat hos Fortlax i datacenterregionen The Node Pole – datacenterklustret där även bl.a. Facebook sedan tidigare driver två egna anläggningar. Fortlax kommer till BMW Group att leverera colocation- och molnlösningar vilka bl a möjliggör så kallade High Performance Computing cluster (HPC)-tjänster, vilket i enkelhet går ut på att datacentret fungerar både som jättehårddisk men även ”superdator” för stora datamängdsberäkningar – tjänster vilka ofta används vid t ex bildesignssimuleringar och när storföretag sätter upp externa så kallade molnplattformar för sin samlade datahantering.
Fördelarna är många, bland andra en kostnadseffektiv energiförbrukning av de stora mängder energi som krävs, men även den koldioxidneutrala hanteringen och den höga säkerhetsklassningen. Med en andra, supermodern anläggning igång sedan december – resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Fortlax, datacenterbyggaren Enaco och Piteå kommun – ser man redan nu tydliga resultat.

VD och grundare Anders Berglund kommenterar med anledning av partnerskapet med BMW Group:
”Vi är idag alla mycket glada över att kunna välkomna BMW Group till Fortlax och till regionen. Att säkra ett partnerskap med en aktör med sådana erkänt höga kvalitets- och säkerhetskrav är både en milstolpe i Fortlax utveckling, och även en fantastisk möjlighet för hela vår region. Välkomna!”.

Dagens nyhet sker också mot bakgrund av ett globalt skifte gentemot extern molnhantering av storföretagens datalagrings- och datahanteringsresurser.

”Detta är en stor framgång för både Fortlax och för hela The Node Pole-regionen”, säger The Node Poles VD Erik Lundström. ”Vi ser nu hur globala aktörer nu tittar sig om för att hitta långsiktiga lösningar där både energin och kunskapen finns för datahantering. Att BMW Group väljer Fortlax bland tuff europeisk konkurrens är ett bevis på att Fortlax och The Node Pole är bland de starkaste alternativen i Europa för datahantering”.

Förfrågningar:
Anders Berglund
VD, Fortlax
+46 703 49 29 21
anders.berglund@fortlax.se

Magnus Wikman
Etableringsansvarig, Piteå kommun
+46 703 89 60 08
magnus.wikman@pitea.se

Erik Lundström
VD, The Node Pole
+46 702 40 24 40
erik@thenodepole.com

Pressbilder:
För högupplösta foton: Flickr

Om Fortlax
Fortlax erbjuder säkra, enkla och hållbara lösningar för lagring, bearbetning och backup av
företagsdata – med skräddarsydda lösningar för både stora och små företag. Från det unika läget
strax söder om polcirkeln utanför Piteå ges unika förutsättningar för säker, förnyelsebar och hållbar
datahantering; såsom naturlig serverkylning, stabil elförsörjning och egendrivna datacentra med
högsta säkerhetsklassning. Fortlax är del av den internationellt erkända datacenter-regionen The
Node Pole, och har två egna högsäkerhetsklassade datacenteranläggningar som drivs av 100
procent förnyelsebar energi; från vatten- och vindkraft. Så sent som 2015 lanserade Fortlax sin
andra datacenteranläggning Fortlax F2, designad och framtagen i samarbete med ledande
datacenterbyggaren Enaco.
Genom en affärsmodell som bygger på skräddarsydda lösningar för både stora och små
organisationer och gentemot både en svensk och internationell marknad – växer Fortlax på en
marknad där allt fler företag ser kostnads-, miljö- och skalfördelarna som kommer genom s.k.
colocation- och cloud-tjänster. Läs mer på www.fortlax.se

Om The Node Pole
The Node Pole-regionen omfattar kommunerna Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn. Affärsregionen har
fått sitt namn på grund av det nordliga läget och för sin framväxt som globalt centrum för datatrafik.
Genom kombinationen av fysisk, digital och intellektuell infrastruktur har The Node Pole perfekta
förhållanden för skapandet av kundanpassade lösningar för högteknologiska och elintensiva
branscher såsom datahantering och molntjänster.

Det norrbottniska molnet:
Datacentermarknaden är i snabb tillväxt och spås dubblas i storlek under de nästkommande åren.
200 nya megadatacenter kommer byggas inom Europa till och med år 2020, då 50 procent av all
världens företagsdata beräknas ligga i molnet. Tillväxten bygger i stort på en ökad efterfrågan av
molntjänster, IoT-lösningar och IT-integrerade affärsmodeller. Att leverera ett regionalt
klustererbjudande som svarar upp mot både datacenterinvesterare och molntjänsteutvecklare är
därför en funktion av att kunna erbjuda den bästa fysiska, digitala och intellektuella infrastrukturen
gentemot den globala marknaden.